Lucifer " Lucifer from Cosmos" hälsar att som 1 åring har han börjat få in "snittsen" med ett bekvämt soffhäng