Molly har 2 äldre " syskon" som håller koll på henne